Činnosti KOVOINVEST spol. s r.o. Košice

S čím robíme:
- zber, likvidačné práce a obchod s kovovým odpadom
- účasť umožňujúca podieľať sa na riadení strojárenskej firmy TP REAL Švábovce,
  (viď www.tpreal.sk)
- vnútroštátna cestná nákladná doprava

S kým robíme:
- v oblasti šrotového hospodárstva na dodávateľskej strane so slovenskými a zahraničnými   hutníckymi podnikmi
- v oblasti strojárenskej výroby, rozhodujúcimi zahraničnými odberateľmi výrobkov sú:
  odberateľ, Nórsko - tech. OK pre betónovanie mostov
  odberateľ, Dánsko - konštrukcie pre elektrofiltre a vrecové filtre
  Dalšie výrobky boli exportované do Čiech, Holandska, Belgicka, Francúzska, Švajčiarska,   Španielska, Portugalska, Írska, Izraelu, Grécka, Brazílie, Nigérie a USA.

Kde robíme:
- vzhľadom na širokú sieť zberných dopravno - mechanizačných a úpravarenských kapacít   sme akcie schopní v rámci celého Slovenska.
- v oblasti strojárenskej výroby TP REAL Švábovce (viď www.tpreal.sk)

Ako robíme:
- pracujeme formou zberných a dopravno - mechanizačných miest, formou komplexného   organizovania aj náročných likvidačných prác, ako aj realizáciou kúpno - predajných   operácií.

 

Kontaktná adresa:

Kovoinvest spol. s r.o.
Južná trieda 119
040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:

kovoinvest@kovoinvest.sk
counter