Profil KOVOINVEST spol. s r.o. Košice

KOVOINVEST spol. s r.o. Košice bola založená 1. 9. 1996 s cieľom podnikať v oblasti nakladania s odpadmi.

KOVOINVEST spol. s r.o. Košice je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice 1 pod spisovou značkou SRO 8438/V

Obchodné a kapitálové aktivity spoločnosť rozšírila aj do oblasti strojárenskej výroby a obchodovania s hutníckymi výrobkami.


Reagujeme bez časového odkladu.
Plníme špecifické požiadavky obchodného partnera.
Firma dodržuje dohodnuté platobné podmienky.

 

Kontaktná adresa:

Kovoinvest spol. s r.o.
Južná trieda 119
040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:

kovoinvest@kovoinvest.sk
counter