Referencie KOVOINVEST spol. s r.o. Košice

Referenciami odbornosti vedúcich pracovníkov je ich dlhoročná skúsenosť, ktorú získali v Oceliarňach VSŽ a.s., v dlhoročnom zabezpečovaní nákupu železného šrotu pre VSŽ a.s., a pri predaji tejto komodity do USS Košice s.r.o. a do Železiarní Podbrezová a.s.

Referenciou bezproblémovej platbyschopnosti môžu byť vyjadrenia jednotlivých dodávateľských subjektov.

Referenciou finančného krytia rozsiahlých likvidačných prác a súvisiacej kvality odvedených výkonov je napríklad Vihorlat Snina s.r.o.. V objekte tejto firmy bola realizovaná viacetapová rozsiahla likvidácia ťažkých amortizovaných zariadení.

Naša spoločnosť je úspešná aj vďaka pozitívnym referenciám zo strany našich partnerov. Naše spoločné partnerstvá garantujú taký obchodný vzťah, ktorý rešpektuje záujmy oboch zúčastnených strán.

 

Kontaktná adresa:

Kovoinvest spol. s r.o.
Južná trieda 119
040 01 Košice
Slovenská republika

E-mail:

kovoinvest@kovoinvest.sk
counter